Αρχική

Γραφολογικές αναΛΥΣΕΙΣ

Η γραφολογία ή μελέτη και ανάλυση του γραφικού χαρακτήρα εδώ και αιώνες παρέχει έναν διαφωτιστικό και αποκαλυπτικό τρόπο της προσωπικότητας του ατόμου. Η χειρόγραφη γραφή είναι γραφή εγκεφάλου. Είναι προέκταση της γλώσσας του σώματος. Το χέρι είναι απλά το μέσω που χρησιμοποιούμε. Ποτέ δύο γραφικοί χαρακτήρες δεν είναι ίδιοι καθώς το εγκεφαλικό αποτύπωμα του καθενός είναι μοναδικό.

Προσωπικές Γραφολογικές Αναλύσεις

Οι προσωπικές γραφολογικές αναλύσεις γίνονται αυστηρά και μόνο προσωπικά με τον αναλυόμενο με πλήρη εχεμύθεια και εμπιστευτικότητα. Υπάρχει η δυνατότητα επιλογής δια ζώσης ή διαδικτυακών συναντήσεων. Οι προσωπικές γραφολογικές αναλύσεις έχουν ως στόχο να ανακαλύψει ο αναλυόμενος όλα όσα κρύβονται στο υποσυνείδητό του ώστε να απαλλαγεί από το άγχος, την στεναχώρια, την πίεση που βιώνει και να αποκτήσει την αυτογνωσία που χρειάζεται για να απολαμβάνει κάθε στιγμή της ζωής του.

Γραφολογικές Αναλύσεις για Επιχειρήσεις

Το γραφείο μας αναλαμβάνει γραφολογικές αναλύσεις για τον τομέα των επιχειρήσεων με στόχο την αποτελεσματική στελέχωση και οργάνωση του προσωπικού. Μέσω της γραφολογικής ανάλυσης, εντοπίζονται όλα τα χαρακτηριστικά που συνθέτουν την προσωπικότητα σε σχέση με τον εργασιακό τομέα τα οποία δεν εντοπίζονται άμεσα με την διαδικασία της συνέντευξης.

Γραφολογικές Αναλύσεις σε Αθλητικά Σωματεία

Ο πρωταθλητισμός απαιτεί θυσίες, οι οποίες όμως δεν πρέπει να έρχονται σε αντίθεση με την προσωπικότητα των αθλητών.

Το γραφείο μας αναλαμβάνει την ανάλυση και εκπαίδευση των αθλητών σε προσωπικό επίπεδο, ώστε να απαλλαχτεί από όποια προσωπικά μπλοκαρίσματα και προβλήματα τα οποία τον κρατούν δέσμιο και επηρεάζουν την απόδοσή τους.

Μαθήματα Ευζωίας

Παρέχονται μαθήματα ευζωίας δύο κύκλων. Ο κάθε κύκλος διαρκεί 8 μήνες, Οκτώβριο έως Μάιο, και αποτελείται από ένα δίωρο μάθημα κάθε εβδομάδα. Οι ημέρα των μαθημάτων καθορίζεται από τη σχολή. Υπάρχει η δυνατότητα διά ζώσης ή διαδικτυακής παρακολούθησης.