Γραφολογικές Αναλύσεις για Επιχειρήσεις

Γραφολογικές Αναλύσεις για Επιχειρήσεις


Αναλύσεις για αποτελεσματική επιλογή και στελέχωση προσωπικού

Αναλύσεις Επιπέδου 1:

Το γραφείο μας αναλαμβάνει γραφολογικές αναλύσεις για τον τομέα των επιχειρήσεων με στόχο την αποτελεσματική στελέχωση και οργάνωση του προσωπικού. Μέσω της γραφολογικής ανάλυσης, εντοπίζονται όλα τα χαρακτηριστικά που συνθέτουν την προσωπικότητα σε σχέση με τον εργασιακό τομέα τα οποία δεν εντοπίζονται άμεσα με την διαδικασία της συνέντευξης. Μερικά από αυτά είναι:

 • Ευελιξία πνεύματος
 • Σημεία ψευτιάς
 • Σωματικά αποθέματα
 • Ψυχολογικές μεταπτώσεις
 • Κατάλληλος εργασιακός τομέας
 • Ταλέντα
 • Εργασιακές δυνατότητες
 • Βασικές ψυχικές λειτουργίες
 • Διαπροσωπικές σχέσεις
 • Ένστικτα
 • Δυναμισμός

Η χρήση της αναλυτικής γραφολογίας εξασφαλίζει την εύρυθμη λειτουργία και ανταγωνιστικότητα της επιχείρησης.

Οι αναλύσεις για την κατάλληλη επιλογή προσωπικού, ή την τοποθέτηση των κατάλληλων ατόμων στην σωστή θέση γίνεται σύμφωνα με τους κώδικες εμπιστευτικότητας.

Αναλύσεις Ανώτερων στελεχών και διευθυντών τμημάτων

Αναλύσεις Επιπέδου 2

Αναλαμβάνουμε την ανάλυση και εκπαίδευση των υψηλόβαθμων στελεχών επιχειρήσεων με σκοπό την απελευθέρωση όλου του δυναμικού και την πλήρη χρήση των ικανοτήτων τους. Μία εκ βάθους ανάλυση όλων των επιπέδων έχει στόχο την εργασιακή ανέλιξη και την απεμπλοκή από πιθανά προσωπικά προβλήματα. Η αυτογνωσία είναι κάθαρση και απελευθέρωση ώστε να επέλθει η ψυχική ισορροπία.

Η γραφολογική ανάλυση στελεχών περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:

 • Την πλήρη γραφολογική ανάλυση ανακαλύπτοντας όλο το υποσυνείδητο του αναλυόμενου, βοηθώντας έτσι στην ανακάλυψη και ενδυνάμωση όλων των προσωπικών ικανοτήτων.
 • Την παροχή ερμηνείας των μηχανισμών που συνθέτουν τον χαρακτήρα, με σκοπό την απαλλαγή άγχους, στρες, εκνευρισμών, την ανάληψη ευθυνών και επίτευξη των εργασιακών και προσωπικών στόχων
 • Συνειδητοποίηση των επιπέδων πληρότητας
 • Λήψη αποφάσεων με πλήρη συνείδηση.
 • Διαχωρισμός προσωπικών και εργασιακών δεδομένων
 • Ανακάλυψη ψυχικών λειτουργιών, ταλέντων, δυνατοτήτων
 • Διαχείριση δύσκολων προσωπικών καταστάσεων.
 • Συνεργατικότητα και ομαδικό πνεύμα
 • Συμβουλευτική για ενδυνάμωση
 • Εκπαίδευση για την βελτίωση της ποιότητας ζωής.

Επίσης εμβαθύνουμε στην προσωπική αριθμολογική μελέτη και την ανάλυση ενεργειών του ονόματος του κάθε αναλυόμενου ώστε να αποκτήσει μία ολοκληρωμένη εικόνα της προσωπικότητας και των ικανοτήτων του. Στόχος μας είναι η δουλειά να μετατραπεί σε ικανο-ποίηση.