Γραφολογικές Αναλύσεις σε Αθλητικά Σωματεία

Γραφολογικές Αναλύσεις σε Αθλητικά Σωματεία


Γραφολογικές Αναλύσεις Αθλητών- Επίπεδο 1

Ο πρωταθλητισμός απαιτεί θυσίες, οι οποίες όμως δεν πρέπει να έρχονται σε αντίθεση με την προσωπικότητα των αθλητών.

Το γραφείο μας αναλαμβάνει την ανάλυση και εκπαίδευση των αθλητών σε προσωπικό επίπεδο, ώστε να απαλλαχτεί από όποια προσωπικά μπλοκαρίσματα και προβλήματα τα οποία τον κρατούν δέσμιο και επηρεάζουν την απόδοσή τους.

Παρέχουμε προσωπική εκπαίδευση σύμφωνα με τα ατομικά ευρήματα με στόχο την πλήρη συνειδητότητα του δυναμικού τους.

Μέσα από την γραφολογική ανάλυση ο κάθε αθλητής δύναται να βγάλει όλο το δυναμικό και το ταλέντο του, την ενδυνάμωση της προσωπικότητας του, τον συνειδητό καθορισμό των στόχων του. Η κατανόηση των ψυχικών τους αποθεμάτων θα οδηγήσει στην άνοδο της απόδοσής του.

Γραφολογικές Αναλύσεις προπονητών- Επίπεδο 2

Ο προπονητής είναι η κεφαλή της ομάδας και αυτό απαιτεί καθαρό πνεύμα, συναίσθηση, και απαλλαγή όποιων προσωπικών προβλημάτων.

Το γραφείο μας παρέχει γραφολογικές αναλύσεις στα στελέχη αθλητικών σωματείων, ώστε να μπορέσουν να γίνουν οι εμπνευστές του οράματος και των αθλητών.

Οι προσωπικές γραφολογικές αναλύσεις βοηθούν τον προπονητή να εντοπίσει τις ηγετικές και καθοδηγητικές του ικανότητες χωρίς να καταπατάται η ακεραιότητα των αθλητών. Η δυναμική του πρέπει να είναι προσανατολισμένη στην ανέλιξη των στόχων χωρίς να αποσπάται ή να μπλοκάρεται από προσωπικές παγιωμένες πεποιθήσεις και προσωπικά προβλήματα.

Η εκ βάθους γραφολογική ανάλυση και εκπαίδευση οδηγεί στο να εμπνέει εμπιστοσύνη, κύρος και ώθηση με απόλυτο σεβασμό στον αθλητή, με σκοπό η επίτευξη των στόχων της ομάδας να αποτελούν μία διαδικασία με πλήρη επίγνωση.

Παρέχεται εκπαίδευση στην κατανόηση των διαφορετικών προσωπικοτήτων και χαρακτήρων με στόχο την ψυχολογική ενδυνάμωση των αθλητών.